activiteiten

 • architectuur

  De opdracht van de architect bestaat erin de bouwheer in het hele bouwproces van A tot Z te adviseren en te begeleiden, d.i. van het voorontwerp tot de definitieve oplevering van het gebouw (klik hier voor een overzicht van de taken van een architect). Naast opdrachten voor bouwprojecten kan de architect geconsulteerd worden voor diverse opdrachten i.v.m. architectuur, stedenbouw en creatie. Wie bij voorbeeld een bouwgrond of een gebouw wil kopen, kan zich voor een voorafgaande schatting of bouwkundig advies tot een architect wenden. Wie bouwtechnische problemen heeft in een woning kan een architect opdracht geven voor een expertise of om technische bijstand verzoeken. De architect dient steeds onafhankelijk te zijn en de belangen van de bouwheer te verdedigen. Contacteer mij vrijblijvend voor een eerste gesprek. • veiligheidsco÷rdinatie

  Om het aantal arbeidsongevallen op bouwplaatsen te verminderen kwam er onder Europese regelgeving een wet tot stand die de aanstelling verplicht van een veiligheidsco÷rdinator en dit voor nagenoeg alle bouwwerken. De veiligheidsco÷rdinatie op kleine bouwplaatsen is, in tegenstelling tot wat men soms beweert, niet afgeschaft. Ze is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers worden uitgevoerd. De veiligheidsco÷rdinator moet ervoor zorgen dat het supplementair risico dat ontstaat als gevolg van de interactie van verschillende aannemers wordt ingedijkt. De veiligheidsco÷rdinator stelt een aantal documenten op die de veiligheid moeten bevorderen, zowel tijdens de bouw als tijdens het gebruik van het gebouw en bij eventuele latere werkzaamheden aan het gebouw. Een aantal van deze documenten zijn noodzakelijk bij een verkoop. De architect dient hierover alle nodige inlichtingen te verstrekken. Contacteer mij vrijblijvend voor alle vragen hieromtrent. • communicatie

  Op verzoek woon ik persmeetings bij over architectuur en ruimtelijke ordening en maak er verslagen van. • technische vertalingen

  Samen met mijn echtgenote (Licentiaat-Vertaler) maak ik technische vertalingen in het domein van architectuur en ruimtelijke ordening.

 • blablabla

  blablabla

  blablabla