Meetinstrumenten

Hieronder ziet u een aantal oude meetinstrumenten uit de privé-collectie van wijlen mijn grootvader langs moederskant, H. De Schryver (bibliografie). Mijn grootvader was beëdigd landmeter-expert en is de auteur van o.a. "Het schatten van Onroerende Goederen", dat door de toenmalige recensenten omschreven werd als een standaardwerk in zijn domein.

De foto linksonder toont een klein niveautoestel met opschrift "Th. Rosenberg - Berlin 2172" (fabrikant van theodolieten en niveaumeters, actief in Duitsland vanaf 1910). De foto daarnaast toont een groot niveautoestel met opschrift "BRAGA à Gand" en op de onderdelen het nummer "2" (waarschijnlijk refereert dit getal naar het type instrument). Het toestel dateert uit het midden van de 19e eeuw en werd gemaakt door de familie Braga die toendertijd gevestigd was in de Veldstraat te Gent.
De foto's daaronder in het midden werden gemaakt van een theodoliet met opschrift "Sté. d'Optique & de Mécanique de Hte. Précision - 125 Bd. Davout - Paris". Deze firma is beter bekend onder de naam "SOM Berthiot". Het toestel is verder gemerkt met het opschrift "N°128". Een theodoliet is een instrument dat dient om horizontale en verticale hoeken te meten.
De foto's links en rechtsonder tonen een grafometer, een instrument dat dient voor het meten van horizontale hoeken, bestaande uit een horizontaal geplaatste gradenboog met een vizierlineaal. Dat toestel dient om terreinbakens uit te zetten.


niveaumeter
niveaumeter
theodoliet
theodoliet
grafometer
grafometer

De foto's hieronder tonen een proportiekompas vervaardigd door Michael Butterfield (1670-1724), een Engelsman wiens atelier gevestigd was in Parijs. Links ziet u de bovenkant van het kompas (met het opschrift "les cordes") en rechts de onderkant (met het opschrift "les parties égales"). De tekening helemaal onderaan is een uittreksel uit het "Traité de la Construction et des Principaux Usages des Instrumens (sic) de Mathématique" (editie 1723) door Nicolas Bion (biografie). Nicolas Bion was een Frans wiskundige en fabrikant van wetenschappelijke instrumenten (1652-Parijs 1733). Klik hier voor een detailfoto van de vierde editie van het "Traité de la Construction et des Principaux Usages des Instrumens (sic) de Mathématique" uit 1752.

proportiekompas
proportiekompas
proportiekompas

blablabla

blablabla

blablabla

blablabla