woning "De Kapelle"

Hieronder ziet u enkele recente en archieffoto's van huis "De Kapelle" te Sint-Amandsberg van wijlen mijn grootvader langs moederskant, H. De Schryver (bibliografie). Deze woning is een mooi voorbeeld van neogotiek (klik hier voor meer info over deze stijl). Typisch voor de neogotiek is dat de vensters hoog in de gevel zijn verwerkt : in de neogotiek zag men de aarde nl. als een donker dal, het licht kwam vanuit de hemel en dus van hoog. Een ander kenmerk is de voorliefde voor glasramen. Voorts werden de interieurs rijkelijk voorzien van lijstwerk, lambriseringen, versieringen en meubilair dat op ambachtelijke wijze werd gemaakt, zoals hieronder geïllustreerd.

neogotische woning De Kapelle neogotische woning De Kapelle

neogotische woning De Kapelle neogotische woning De Kapelle

De (originele) tekening van de voorgevel linksboven werd gemaakt door Herman Verbaere (Wetteren 1906- Zottegem 1993; schilder, aquarellist en lithograaf. Herman Verbaere was vooral de schilder van ontelbare dorpszichten in Vlaanderen. Hij illustreerde o.a. het boek "Gulden Spiegel van Oost-Vlaanderen"). De voorgevel zag er oorspronkelijk totaal anders uit, maar werd door mijn grootvader in neogotische stijl getransformeerd (klik hier voor tekeningen voor en na transformatie). De foto's daarnaast en daaronder tonen de voor- en achtergevel, met rechts onder een foto van het grote gelijkvloerse glasraamvenster (klik hier voor een zicht genomen langs de binnenkant).

neogotische woning De Kapelle neogotische woning De Kapelle

neogotische woning De Kapelle neogotische woning De Kapelle

De foto links boven toont een Vlaamse eiken kast waarvan de panelen opgesierd zijn met grotesken en koppen in hoog reliëf. Deze kast (die dienst deed als vestiaire) is een reproductie van een meubel dat zich in een Brussels museum bevindt. Uiterst rechts op de foto een elegante trapterm "Louis XVI" (detail) . Daarnaast een hoekje van de traphal met rechts een staande klok met speelwerk. De foto links onder toont een gothische gepolychromeerde schoorsteen met Maria-beeld (detail). Op de achterwand van de schoorsteen, een vuurplaat met glazuurtegels, en in de hoek rechts achteraan een staande klok "Louis XVI" (°1784). De foto rechts onder toont een commode "Louis XVI" met daarboven een vergulde bronzen pendule en kandelaars in empire-stijl met de figuren van de aartshertogen Albrecht & Isabella.
 
neogotische woning De Kapelle neogotische woning De Kapelle
neogotische woning De Kapelle neogotische woning De Kapelle

De foto links boven toont een gotische schoorsteen. Op de achterwand van de schoorsteen ziet men een vuurplaat met glazuurtegels. De gebeeldhouwde panelen op de stenen mantel (detail) stellen de vier perioden voor van het mensenleven (zie ook foto ernaast). De eiken schouwmantel daarboven wordt opgesierd met wapenschilden en bekroond door zes engelenbeelden (detail). De foto links onder toont een oude eiken schapraai (d.i. een etenskast of provisiekast) bestaande uit 2 verdiepingen met gedraaide kolonnen en engelenkoppen, met daarnaast een stoel in renaissancestijl. De foto rechts onder toont een Hollandse renaissance troonkast, met daarboven porseleinen garnituur Louis Philippe (1840).
 

De met de hand geschilderde wandtekening hierboven stelt een jachttafereel voor (let op de inscriptie "Sint-Amandsberg" op de boom helemaal bovenaan). Klik hier voor nog een paar fragmenten van de wandschildering in de woonkamer.

Het herenhuis gelegen Antwerpsesteenweg te 9040 Gent (Sint-Amandsberg) bevatte oorspronkelijk een gedeelte in empire-stijl en een gedeelte in gotische stijl. Dat laatste gedeelte bevindt zich op een deel van het terrein dat in 1882 van de herberg Sint-Amandus werd overgekocht. Het werd in datzelfde jaar door wijlen dhr. Victor Braeckman-van Biesen gebouwd volgens de plannen opgemaakt door architect Modeste de Noyette, die kort daarvoor het gemeentehuis van Sint-Amandsberg (foto) had gebouwd.

Op 28 januari 1941 verkochten de erfgenamen De Coninck het gotische gedeelte evenals de corridor aan het echtpaar H. De Schryver-T. Bert. De grote gotische zaal diende eertijds voor de ontvangsten en recepties van burgemeester Victor Braeckman, die connecties had met verscheidene eerste-rangspolitici. Het meubilair werd samen met het gebouw overgekocht. Het houtwerk, de schouw en de meubels in gotische stijl werden vervaardigd door beeldhouwer Remy Rooms (foto). De muurschilderingen zijn van de hand van kunstschilder De Pauw uit Sint-Amandsberg. De spreekkamer en de grote gotische zaal werden in hun oorspronkelijke staat bewaard. De meubels van de spreekkamer waren afkomstig van de grote Gentse architect Minard.

De hall werd in 1942 heringericht. Het plafond werd deels doorbroken om de plaatsing van een nieuwe trap in witte marmer mogelijk te maken. De trapleuning - gemaakt door architect Buysse - eindigt op een Lodewijk XVI-trapstijl, afkomstig van een afgebroken pand van de familie de Hemptinne. Het beeldhouwwerk boven de deuren in de inkomhal (foto) is het werk van dhr. Van Laere, docent aan de Sint-Lukashogeschool te Gent. De glasramen (foto) zijn het werk van de glazenier Cesar van Hevel uit Gent.

Vanaf het begin van het jaar 1942 ondernamen de nieuwe eigenaars de herinrichting van hun pand tot privéwoning. Het gedeelte van de voorgevel in empire-stijl werd vervangen door een gotische voorgevel, in harmonie met het oud gedeelte. De plannen werden opgemaakt door de architecten Em. Buysse van Sint-Amandsberg en Leon Lefebure uit Gent, twee gewezen stagiairs van de eigenaar. Achter het bestaande gebouw werden keuken, vestiaire, toilet, living en wasplaats ingericht. De indeling van de verdieping werd volledig gewijzigd volgens een logisch plan, om plaatsverlies te vermijden in de oude constructie.

De foto hierboven toont een fragment van een gesculpteerde eiken bank uit de inkomhal, met in het midden links onder het wapenschild van mijn grootvader, door hemzelf ontworpen.

 

 

blablabla

blablabla

blablabla